Як оформити право оренди земельної ділянки?

Оформлення права оренди земельної ділянки

Оренда землі – це засноване на договорі строкове платне володіння і користування земельною ділянкою. Орендарями землі можуть бути громадяни та юридичні особи України, іноземні громадяни і особи без громадянства, іноземні юридичні особи, міжнародні об’єднання і організації, а також іноземні держави.

Передача в оренду земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності, здійснюється на підставі:

  • рішення відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування;
  • договору купівлі-продажу права оренди земельної ділянки.

Більш прозорим, законодавчо обґрунтованим та безпечним є отримання права оренди земельної ділянки на підставі рішення органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування. Ця процедура складається з 4 етапів.

Етап 1. Клопотання про надання дозволу на розробку проекту землеустрою

Подати клопотання про надання дозволу на разробку проекту землеустрою можна на порталі iGov.org.ua. У ньому зазначаються орієнтовний розмір земельної ділянки та її цільове призначення. До клопотання додаються графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування та розмір земельної ділянки. В разі вилучення земельної ділянки у іншого землекористувача необхідна його письмова згода, засвідчена нотаріально.

Етап 2. Розгляд клопотання

Відповідний орган у місячний строк розглядає клопотання і дозволяє розробляти проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки або надає мотивовану відмову.

Етап 3. Розроблення та погодження проекту землеустрою

Розроблений проект землеустрою подається до Комісії, яка протягом трьох тижнів з дня одержання проекту надає свій висновок щодо погодження проекту або відмови у його погодженні.

Етап 4. Прийняття рішення щодо земельної ділянки

Відповідний орган у двотижневий строк з дня отримання погодженого проекту землеустрою приймає рішення про надання земельної ділянки у користування підприємцеві.

Право оренди земельної ділянки виникає після укладення договору оренди та його державної реєстрації.

За матеріалами iGov.org.ua