Як успадкувати земельну ділянку?

Як успадкувати земельну ділянку

Спадкування земельної ділянки здійснюється за законом або заповітом.

За заповітом

Заповітом є особисте розпорядження дієздатної фізичної особи (заповідача) на випадок своєї смерті щодо всієї спадщини або її частини.

Спадкоємцем за заповітом є особа, визначена у заповіті. Якщо до спадщини входить земельна ділянка, яка належала спадкодавцю на праві власності або користування, то право власності переходить до спадкоємців на загальних підставах, із збереженням її цільового призначення.

При спадкуванні земельної ділянки або права довічного успадкованого володіння у спадок переходять також поверхневий (ґрунтовий) шар, водні об’єкти, що знаходяться на ньому рослини, які знаходяться в межах цієї земельної ділянки.

До спадкоємців житлового будинку, інших будівель та споруд переходить право власності або право користування земельною ділянкою, на якій вони розміщені.

Слід зауважити, що є певне коло осіб, які мають право на обов’язкову частку у спадщині: малолітні, неповнолітні, повнолітні непрацездатні діти спадкодавця, непрацездатна вдова (вдівець) та непрацездатні батьки спадкують, незалежно від змісту заповіту, половину частки, яка належала б кожному з них уразі спадкування за законом. Заповідач не може позбавити права на спадкування цих осіб, навіть, якщо у заповіті вони не будуть зазначені.

За законом

У разі відсутності заповіту, визнання його недійсним, неприйняття спадщини або відмови від її прийняття спадкоємцями, а також у разі неохоплення заповітом усієї спадщини, здійснюється спадкування за законом. Спадкоємці за законом поділяються на декілька черг і кожна з них успадковує майно лише, якщо попередня черга його не успадкувала.

Слід нагадати, що земельна ділянка може успадковуватися лише тоді, коли у її власника є правовстановлюючий документ, що посвідчує його право власності на таку земельну ділянку:

  • державний акт на право власності на земельну ділянку;
  • угода про перехід права власності на земельну ділянку з долученим до неї державним актом на право власності на земельну ділянку з відповідними відмітками нотаріуса та територіального органу земельних ресурсів про перехід такого права;
  • свідоцтво про право на спадщину з долученим до нього державним актом на право власності на земельну ділянку спадкодавця з відповідними відмітками нотаріуса та територіального органу земельних ресурсів про перехід такого права до спадкоємців.

Якщо одна земельна ділянка успадковується одним спадкоємцем, нотаріус одразу робить відмітку на державному акті про перехід права власності на успадковану земельну ділянку до спадкоємця і віддає його разом із свідоцтвом про право на спадщину.

Особливості спадкування земельної ділянки кількома спадкоємцями

Якщо майно належало кільком особам на праві спільної власності, то після смерті однієї з них спадщина відкривається тільки на належну цій особі частку, яка спадкується на загальних підставах.

У випадку спадкування однієї земельної ділянки декількома спадкоємцями нотаріус має видати свідоцтво про право на спадщину кожному спадкоємцеві, де зазначає частку у праві власності на земельну ділянку з долученою до нього нотаріально посвідченою копією державного акта на право власності на земельну ділянку спадкодавця. Потім спадкоємці спільно звертаються до землевпорядної організації, яка має ліцензію на проведення робіт із землеустрою, щодо виготовлення державного акта на право спільної часткової власності на земельну ділянку.

За матеріалами iGov.org.ua