Як змінити цільове призначення земельної ділянки?

Як змінити цільове призначення земельної ділянки

Для того, щоб змінити цільове призначення земельної ділянки, необхідно здійснити такі дії:

  1. Оформити нотаріально засвідчену заяву на зміну цільового призначення, підписану власником. Така заява є підставою для розробки проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.
  2. Зміна цільового призначення передбачає розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. Тому необхідно замовити у землевпорядній організації виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі зміною її цільового призначення.

Розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється, не потребує отримання дозволу жодним органом влади. Договір між власником земельної ділянки та землевпорядною організацією є єдиною підставою для розроблення проекту.

3. Землевпорядна організація має виконати геодезичні роботи і розробити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у строки, встановлені договором. Межі земельної ділянки, при потребі, мають бути закріплені межовими знаками встановленого зразка. Проект землеустрою має бути складено у паперовій формі та у формі електронного документа.

Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки підлягає погодженню уповноваженими органами влади відповідно до статті 186-1 Земельного кодексу України. А саме місцевим управлінням Держгеокадастру, місцевим відділом архітектури та містобудування та іншими організаціями в окремих індивідуальних випадках.

У разі, якщо змінюється цільове призначення особливо цінних земель, земель лісогосподарського призначення, а також земель водного фонду, природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення, проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок підлягає обов’язковій експертизі, яку проводить Держгеокадастр України.

Слід зауважити

Звертаємо вашу увагу також на те, що наявність затвердженого плану зонування території або детального плану території є обов’язковою в ході погодження проекту зміни цільового призначення.

Дізнатися про наявність такої документації у разі розміщення земельної ділянки в межах населеного пункту можна в міській (сільській, селищній) раді, а у разі розміщення ділянки за межами населеного пункту – в місцевій райдержадміністрації.

Якщо детальний план території не розробляли раніше, його розробку можна замовити окремо. Вимоги щодо обов’язкової наявності плану зонування або детального плану території встановлено ст. 24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

4. Звернутись до органу, уповноваженого приймати рішення про зміну цільового призначення земельної ділянки з клопотанням про затвердження проекту. Таким органом у межах населених пунктів є відповідна сільська, селищна, міська рада.

Уповноважений орган має прийняти рішення про затвердження проекту та зміну цільового призначення земельної ділянки чи відмову у вчиненні таких дій.

Важливо знати:

Відмова органу влади у зміні цільового призначення земельної ділянки повинна бути мотивована і містити посилання на підстави відмови. Такими підставами можуть бути:

– невідповідність запроектованого цільового призначення вимогам закону або прийнятих відповідно до нього нормативно-правових актів,

– неузгодженість цільового призначення земельної ділянки вимогам затвердженої містобудівної документації або документації із землеустрою.

5. Вам слід звернутися до державного кадастрового реєстратора у територіальному (районному, міському) органі Держгеокадастру України із заявою про внесення змін до відомостей про земельну ділянку. Якщо інше не передбачено договором про розроблення проекту, до цього органу має звертатись землевпорядна організація.

До заяви додається розроблений та погоджений уповноваженими органами проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у паперовому вигляді та у формі електронного документа, а у разі, якщо щодо проекту проводилась державна експертиза – також оригінал позитивного висновку цієї експертизи.

Цю послугу надають безкоштовно.

Подану вами заяву впродовж 14 днів розглядає державний кадастровий реєстратор територіального органу Держгеокадастру у районі (місті), за наслідком чого, у разі, якщо подані документи складені правильно, державний кадастровий реєстратор вносить відомості про зміну цільового призначення вашої земельної ділянки до Державного земельного кадастру.

6. Останнім етапом є реєстрація прав на нерухоме майно в державному реєстрі прав. Це можна зробити, звернувшись до центру надання адміністративних послуг чи нотаріуса з відповідним пакетом документів. В результаті інформація про реєстрацію права за бажанням заявника може бути надана у паперовій формі.

За метеріалами Погляд